13 maj, 2014 0 comments

MÄLAB ny kontorsgäst i Kollektivtrafikens hus

MÄLAB AB hyr en kontorsplatstjänst i Kollektivtrafikens hus och blir därmed det tionde företaget med kontorsplats. MÄLAB:s uppdrag är att handlägga frågor av gemensamt intresse för ägarna vad gäller regionaltågstrafiken i regionen. Ägandet av MÄLAB delas av Stockholms läns landsting Örebro läns landsting, Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, landstinget i Uppsala län, Landstinget Västmanland och Landstinget i Östergötland. Kollektivtrafikens hus hälsar Mälab hjärtligt välkomna!Kontorsgästerna

    Intresserad av en kontorsplats i Kollektivtrafikens hus?

    Kontakta oss
    © 2024 Kollektivtrafikens Hus
    Back to top