Hoppa till innehåll

MÄLAB ny kontorsgäst i Kollektivtrafikens hus

MÄLAB AB hyr en kontorsplatstjänst i Kollektivtrafikens hus och blir därmed det tionde företaget med kontorsplats. MÄLAB:s uppdrag är att handlägga frågor av gemensamt intresse för ägarna vad gäller regionaltågstrafiken i regionen. Ägandet av MÄLAB delas av Stockholms läns landsting Örebro läns landsting, Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, landstinget i Uppsala län, Landstinget Västmanland och Landstinget i Östergötland. Kollektivtrafikens hus hälsar Mälab hjärtligt välkomna!