1 december, 2014 0 comments

Svensk kollektivtrafik ny kontorsgäst i Kollektivtrafikens hus

Det trettonde företaget i huset blev Svensk Kollektivtrafik AB som sedan den 1 december hyr en kontorsplats i huset. Svensk Kollektivtrafik är en bransch- och serviceorganisation för länstrafikbolag och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Företaget ska stödja och företräda medlemmarna nationellt och internationellt, bidra till utvecklingen av kollektivtrafiken i samverkan med andra organisationer samt stärka kollektivtrafikens varumärke. Kollektivtrafikens hus hälsar Svensk Kollektivtrafik hjärtligt välkomna!Kontorsgästerna

    Intresserad av en kontorsplats i Kollektivtrafikens hus?

    Kontakta oss
    © 2024 Kollektivtrafikens Hus
    Back to top