Hoppa till innehåll

Stockholm-Mälarregionen behöver 35000 samhällsbyggare till 2030

Arbetsmarknaden för samhällsbyggare har växt starkt de senaste 20 åren. Mycket talar för fortsatt tillväxt, men den kan inte tas för givet. Mälardalsrådet har tillsammans med Byggföretagen tagit fram rapporten Samhällsbyggarnas arbetsmarknad som kartlägger Stockholm-Mälarregionens aktuella behov av kompetens inom branschen.

35 000 samhällsbyggare behövs till Stockholm-Mälarregionen fram till år 2030. Regioner och kommuner har ett övergripande ansvar att tillsammans se till att det blir verklighet.

– Lokala utbildningsplatser behövs och här har regioner ett ansvar att tillsammans med kommunerna se till att behoven uppfylls. Ett storregionalt perspektiv är viktigt eftersom det handlar om att vi behöver tillgodose hela landets behov, konstaterade Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland.

Yrkeshögskoleutbildningar lyfts fram som lösningar för kompetensförsörjningen. Det är något som bör samordnas på storregional nivå och omfatta både bredare utbildningar och specialistutbildningar som till exempel järnvägstekniker.

– Kompetensbristen inom samhällsbyggnadsyrken är ett kollektivt problem. Det går inte att peka på en region eftersom det finns ett stort generellt behov, sade Elin Kebert, expert inom kompetensförsörjning hos Byggföretagen.

Att matcha utbudet av utbildningar mot arbetsmarknadens behov är ett sätt att säkra kompetensförsörjningen.

– Vi måste anpassa utbudet av gymnasie- och vuxenutbildningar efter hur arbetsmarknaden ser ut i större utsträckning. Staten behöver ta ett ansvar för att se till att kommuner samverkar i större geografiska områden, sade Lars Stjernkvist, statlig utredare.

Den demografiska situationen ligger till grund för kompetensbristen. I rapporten framgår det att andelen äldre ökar i jämförelse med de i arbetsför ålder, och kompetensförsörjningen inom samhällsbyggaryrken kräver ett långsiktigt perspektiv.

– När det är sämre tider ska vi investera i kompetensförsörjning för att kunna möta behoven senare. Det krävs mod, men det är viktigt att vi satsar i lågkonjunktur, sade Johan Blaus, director strategic partnership vid KTH.

Om rapporten

Samhällsbyggarnas arbetsmarknad är framtagen inom ramen för En bättre matchning-samarbetet och identifierar behovet av kompetensförsörjning inom samhällsbyggnadsyrken. Rapporten fokuserar på de nio regionerna som ingår i En bättre matchning: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gävleborg, Dalarna och Värmland. Elva yrkesgrupper undersöks i rapporten, bland annat ingenjörer och tekniker inom bygg- och anläggning, träarbetare och snickare.

Läs mer i rapporten.