Hoppa till innehåll

Samverkansforum 23 november 2021

Hur underlättar vi för sällanresor i kollektivtrafiken med nya förutsättningar i branschen?

Den 23 november samlades flera av Samtrafikens ägare och partners för höstens Samverkansforum. Evenemanget sändes live från studion i Kollektivtrafikens hus, och deltagarna kunde också medverka i digitala workshops ledda av Samtrafikens medarbetare.

De resor som görs mera sällan i kollektivtrafiken utgjorde ett övergripande tema under eventet. Mot bakgrund av det akuta behovet att minska bilismen ställdes frågan: hur kan vi i branschen underlätta för – samt öka antalet – sällanresor med de nya förutsättningar som nu råder i branschen?

Under studiosändningen fick deltagarna höra Samtrafikens vd Gerhard Wennerström och styrelseordförande Göran Hägglund resonera om de utmaningar branschen står inför just nu. Samtalen varvades med inspel från branschkollegor hos Samtrafikens ägare med fokus på utveckling, innovation och samverkan.

Gästföreläsare med fokus på innovationskraft framöver

John Hultén, föreståndare för K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, berättade om initiativet ”Förnyelse av kollektivt resande, Rådslaget för hållbar omstart”. En del i initiativet handlar om hur man kan ta tillvara nya kostnadseffektiva innovationer inom mobilitetsområdet.

Jonas Järnfeldt, vd för The Train Brain, berättade bland annat om hur man kan sänka kostnaderna i branschen med hjälp av artificiell intelligens baserat på olika datakällor. Samtrafikens plattform trafiklab.se. är ett sådant exempel.

Framtidens Resplus – stor merförsäljningspotential

I studion frågade moderator Ann Bakke, kommunikationschef på Samtrafiken, deltagarna om de visste hur mycket Resplus omsätter under ett normalår. Det visade sig att endast 20 procent av deltagarna kände till att Resplus omsätter så mycket som två miljarder kronor. Från Samtrafiken ser vi att potentialen att öka det kombinerade resandet dessutom är stort och det gäller nu för branschen att förstå hur vi tar vara på denna möjlighet.

Mer kunskap om resenärens hela resebehov efterfrågas

I en workshop fick deltagarna fördjupa sig i frågan om hur vi kan möta resenärens behov, samt om och hur digitala återförsäljare bäst kan underlätta för ett ökat resande med kollektivtrafiken.

I workshopens första del ställde vi frågan ”hur kan vi få de resenärer som redan valt att resa regionalt i kollektivtrafiken att resa en längre del av sin totala sträcka med kollektivtrafik?”. Frågan baserades på svaren från en mindre undersökning som gjorts bland resenärer på Centralstationen i Stockholm respektive Skövde, där det visat sig att många resenärer väljer bil en del av resan men att det också finns resenärer som inte vet hur de tar sig vidare från sin slutdestination.

Frågan väckte stort engagemang. Det konstaterades att det saknas kunskap om resenärens hela resebehov, samt att resenärerna själva troligen inte heller har full överblick och kännedom om sina möjligheter. Workshopdeltagarna hade många bra förslag och tankar om utvecklingen framåt. Flera lyfte behovet av att marknadsföra Resplus bättre. Bland annat bör resenären kunna få samma reseförslag på sin resa oavsett i vilken kanal sökningen gjorts. En annan synpunkt var att vi tillsammans måste framhålla konkurrensfördelarna gentemot bilen mycket tydligare, till exempel genom att visa på klimatutsläpp eller genom att påvisa tids- och kostnadsjämförelser.

Gemensamt förhållningssätt till digitala återförsäljare – en fråga för fortsatt samverkan

Av såväl deltagarnas engagemang under workshopen, som av flera ägares svar i en förberedande enkät på temat digitala återförsäljare, ser Samtrafiken att det finns stor samsyn kring behovet av någon form av gemensamt regelverk. Många påpekade att samtidigt som det är viktigt med stor frihet för att stimulera till innovation, behöver det finnas någon form av gemensam kontroll av nya aktörer för att inte äventyra kollektivtrafikens varumärke. Här finns mycket att lära av varandra, då många trafikföretag redan arbetar med till exempel checklistor.

Samtrafiken kommer under våren att ta initiativ till fortsatta diskussioner och samverkan på ämnet.

Här finns studiosändning, videoklipp och presentationer dokumenterade för den som vill ta del av evenemanget i efterhand.

Utskrift