Hoppa till innehåll

Samtrafiken ingår ett tekniksamarbete med Turnit

Målet med samarbetet är att med öppna standarder framtidssäkra den nationella infrastrukturen för bokning av tågbiljetter – en marknad som idag omsätter cirka två miljarder kronor i Sverige. Som en följd av de båda företagens nya samarbete har medarbetare från Turnit flyttat in i Kollektivtrafikens hus.

Sverige ligger långt fram när det gäller avreglering av kollektivtrafiken i förhållande till övriga länder i Europa. Järnvägstrafiken är idag helt avreglerad och Sveriges cirka tio tågbolag och 21 regionala kollektivtrafikmyndigheter bedriver idag buss- och järnvägstrafik på helt och hållet kommersiella grunder var som helst i Sverige.

Under de 30 år som avregleringen pågått, har Samtrafiken med tjänsten Resplus* möjliggjort ett kombinerat resande i samarbete med så gott som alla Sveriges alla trafikföretag.

Klimatkrisen och behovet av att minska bilismen gör att utbudet av kollektivtrafik behöver breddas. Branschen måste därför påskynda digitaliseringstakten. Den bakomliggande infrastrukturen måste moderniseras och byggas på standarder för att det kollektiva resandet ska kunna bibehållas och öka.

Järnvägsbranschen har under flera årtionden dragits med på sina håll egenutvecklade och föråldrade system och kollektivtrafikens biljettsystem har inte varit kompatibla med varandra. Sveriges nya digitala infrastruktur kommer att baseras på OSDM** för tågbokning och Biljett- och betalstandarden (BoB)*** för kollektivtrafikbiljetter.

Efter en upphandling som omfattat flertalet företag föll valet på Turnit. Det är ett företag med gedigen erfarenhet av standarder och Samtrafiken delar deras syn på kollektivtrafikbranschens behov framåt. Samtrafikens styrelse har idag därför beslutat ingå ett fem till åtta år långt avtal med Turnit, till ett värde av 20 miljoner kronor per år.

”Samtrafiken har varit drivande när det gäller att tillgängliggöra hela Sveriges kollektivtrafikutbud för resenärerna. I och med det nya samarbetet med Turnit ser vi väldigt ljust på framtiden. Samtliga styrelseledamöter, vilka representerar marknadsledarna i svensk kollektivtrafik, står bakom strategin framåt.” säger Samtrafikens styrelseordförande Göran Hägglund.

”Samtrafikens och det svenska förhållningssättet till kollektivtrafik är redan idag i många avseenden nummer ett i världen. När man nu kompletterar detta med den kunskap och det engagemang vi på Turnit besitter kring OSDM, som ju är en modern standard inom järnvägsbranschen, kommer en uppgraderad Resplus-produkt att kunna bli en ögonöppnare för många andra länder i Europa de kommande åren”, säger Ülo Säre, vd Turnit.

”God datakvalitet och standarder är avgörande för att säkra en digital infrastruktur för en snabbt växande mobilitetsmarknad. I Turnit har vi hittat en agil teknikpartner som delar våra värderingar och jag ser att biljettsamarbetet Resplus kan utvecklas ytterligare framöver.”, säger Gerhard Wennerström, vd Samtrafiken.

Implementeringen av den nya digitala infrastrukturen kommer att starta omgående och lanseras i en första version under tredje kvartalet 2023.

 

För mer information vänligen kontakta:
Gerhard Wennerström, Samtrafiken, gerhard.wennerstrom@samtrafiken.se, +46 707623876
Ülo Säre, Turnit, ulo.sare@turnit.com, +372 501 8160

 

*Resplus = Biljett- och resesamarbete som binder ihop Sveriges kollektivtrafik sedan 1991. Gör det möjligt att resa med tåg, buss, tunnelbana, spårvagn och båt på en och samma biljett. (https://samtrafiken.se/tjanster/resplus/)

**OSDM = Open Sales and Distribution Model. Förenklar och förbättrar bokningsprocessen för resenärer. Förenklar för trafikföretagen; förenklar distributionen och dess kostnader. (https://unioninternationalcheminsdefer.github.io/OSDM/)

*** Biljett- och betalstandarden (BoB) består av definitioner och gränssnitt som ska göra det enklare att bygga flexibla biljettlösningar. För trafikföretagen skapar det flexibilitet i systemleverantörsledet och det möjliggör säker validering av biljetter. (https://samtrafiken.atlassian.net/wiki/spaces/BOB/overview)

 

Om Samtrafiken
Samtrafiken gör kollektivtrafiken smartare. Vi skapar mervärde för hela branschen genom att koppla samman landets offentliga och privata trafikaktörer, koordinera hela landets kollektivtrafikdata samt utveckla och förvalta biljett- och betalstandarder. Genom Samtrafiken ges möjlighet att kombinera och sälja både eget och andras reseutbud.
Tillsammans når vi längre.
https://samtrafiken.se/

 

Om Turnit
Turnit is a leading travel tech company providing mission-critical distribution and reservation software technology and consultancy to the passenger transport industry. Turnit Ride platform, delivered as a fully managed SaaS, processes tens of millions of seat reservations annually and its services are used by over 40 transport operators across the world in Europe, North America, and Africa, including global mobility and public transport leaders such as Samtrafiken, Vy Group, Bus Éireann, CTM, and LTG Link. https://turnit.com/