Hoppa till innehåll

K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik ny kontorsgäst i Kollektivtrafikens hus!

  • av

K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik hyr sedan den 1 januari 2016 en kontorsplats i Kollektivtrafikens hus.

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige.

Forskning bedrivs om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara storstadsregioner. De utbildar kollektivtrafikens aktörer och sprider kunskap till beslutsfattare så att debatten om kollektivtrafik förs på vetenskaplig grund.

K2 drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö högskola och VTI i samarbete med Stockholms läns landsting,Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Vi får stöd av Vinnova, Formas och Trafikverket.

Vi hälsar K2 Varmt välkomna till Kollektivtrafikens hus!